Hydratec Industries (2)

Dit stukje is gebaseerd op de beschrijving van de overname van LIAS Industries door Hydratec van R.Zoomers, algemeen directeur Hydratec van 16 november 2011.

In mijn vorige stukje over Hydratec noemde ik het belang van de contacten van iemand als Ten Cate als grootaandeelhouder. Na nog wat studeren zag ik dat Hydratec LIAS Industries overgenomen heeft van niemand minder dan van Ten Cate. Het belangrijkste onderdeel van LIAS Industries is het veelbelovende bedrijf Pas Reform dat machines maakt om kippeneieren uit te broeden. In zijn document legt Zoomers overigens nog eens precies uit waarom Pas Reform zo’n veelbelovend bedrijf is.

Ten Cate had voor de overname 85% van de aandelen van LIAS Industries. Door de overname is Ten Cates belang in de onderdelen van dit bedrijf iets verwaterd ten gunste van de andere aandeelhouders van Hydratec. Na de overname is hij voor ongeveer 70% eigenaar van de onderdelen van LIAS. Met de overname krijgt hij mogelijk wat betere resultaten van Hydratec door synergie maar dat zal niet veel schelen.

Beleggers kunnen hun voordeel doen met het analyseren van de verschillende belangen van de partijen. Zie hiervoor ook mijn boek. De vraag is dus waarom Ten Cate op deze manier een deel van LIAS heeft verkocht.

Koop hier mijn boek Aandelen selecteren als waardebelegger: succesvol beleggen in ondergewaardeerde aandelen.

Het zou kunnen dat hij er een mooie prijs voor kon krijgen. Dat lijkt me echter stug want de verkoopprijs van LIAS was slechts 6,7 keer het gemiddelde bedrijfsresultaat van de crisisjaren 2009, 2010 en 2011. Hij zou overigens een betere bestemming kunnen hebben voor de 17,5 miljoen euro die hij voor zijn aandelen gekregen heeft. Het zou kunnen dat hij één van de directeuren van LIAS met een nieuw uit te geven aandelenpakket Hydratec beter aan zich kon binden. Deze directeur is na de overname tevens directeur van Hydratec geworden. Een soortgelijk argument zou misschien op kunnen gaan voor Zoomers, de algemeen directeur van Hydratec.

Het zou ook kunnen zijn dat de groei van LIAS als onderdeel van Hydratec beter gefinancierd kan worden. Bijvoorbeeld met meer geleend geld. Ten slotte vond hij misschien dat de investeringsbeslissingen bij de groei van Pas Reform beter in een groter verband beoordeeld konden worden, i.p.v. alleen door hemzelf en het management van LIAS.

Koop hier het boek Aandelen selecteren als waardebelegger: succesvol beleggen in ondergewaardeerde aandelen.