Video met twee voorbeelden van managementbuyouts

Vervolgvideo over beleggen in overnamearbitrages. In deze screencast bespreek ik de gang van zaken rond twee managementbuyouts: