Deep value en de commodity super cycle

Gisteren schreef ik over de Chinese smallcaps die nu nog zeer goedkoop zijn. Vandaag zag ik op het internet een fondsmanager die zich bezighoudt met zogenaamde deep value beleggingen.

Deep value beleggingen zijn zeg maar de beleggingen die heel veel meer waard zijn dan het bedrag waarvoor ze op de beurs te koop zijn. Als het geld op straat ligt dan wil ik daar natuurlijk graag bij zijn. Bovendien kan het mij zowiezo niet goedkoop genoeg zijn. Dus ben ik meer over deze man gaan lezen. Het gaat hierbij trouwens om David Steinberg van DLS Capital Management.

Hij belegt ten eerste niet in obligaties en preferente aandelen. Hij verwacht dat beleggers hogere rendementen gaan zoeken. Volgens hem zal de Amerikaanse geldpers stoppen waardoor de rente zal gaan stijgen. Daardoor zullen de koersen van obligaties dalen. Om deze daling te vermijden zullen beleggers hun obligaties verkopen en bijvoorbeeld in aandelen stappen.

Koop hier het boek Aandelen selecteren als waardebelegger: succesvol beleggen in ondergewaardeerde aandelen.

Waar belegt hij dan wel in? Hij denkt dat mijnbouwbedrijven en oliebedrijven nu goedkoop zijn. Daarmee bedoeld hij dan wel de mijnbouwbedrijven die grondstoffen winnen die verbruikt worden. Dus wel grondstoffen als zink en ijzererts maar geen goud. Waarom is bijvoorbeeld ijzererts nu zo goedkoop?

IJzererts is om twee redenen goedkoop. De eerste reden is dat er de komende jaren een aantal nieuwe grote ijzerertsmijnen in gebruik genomen gaan worden. De bouw van deze mijnen is meestal gestart voor de financiële crisis, of zelfs daarna toen de grondstofprijzen nog hoog waren. De tweede reden is dat men verwacht dat de Chinese economie minder zal groeien en dat men daar vooral minder in nieuwe huizen en infrastructuur zal investeren. De vraag naar ijzererts zal dus gaan dalen.

Wat is volgens mij nu het probleem met deze twee redenen? Als de ijzerertsprijs door het grotere aanbod iets daalt dan zullen om te beginnen veel Chinese mijnen sluiten. Dat zal de prijsval van ijzererts dempen. De redenering houdt verder geen rekening met dalende kosten van sommige ijzerertsbedrijven, zoals VALE, één van de goedkoopste mijnbouwaandelen. Dit bedrijf gaat in Brazilië geheel geautomatiseerd ijzererts winnen waardoor de kosten met 20 USD per ton zullen dalen.

Koop hier het boek Aandelen selecteren als waardebelegger: succesvol beleggen in ondergewaardeerde aandelen.

Is het wel zo zeker dat de vraag naar ijzererts de komende jaar gaat afnemen? Of de Chinezen minder gaan bouwen dat betwijfel ik. Ik heb ook veel artikelen gelezen waarin dat in twijfel wordt getrokken. Bovendien zijn er nog 6 miljard niet-Chinezen en ook dat aantal groeit sterk. Die zullen toch ook wel meer grondstoffen gaan gebruiken. Dit wordt echter door veel beleggingsanalisten en short-sellers ontkent. Ze bedienen zich daarbij van one-liners waarbij de term commodity super cycle valt. Deze cyclus zou nu op zijn eind lopen.

En iemand die deze term laat vallen vind ik verdacht. Deze term komt uit het artikel “From boom to bust: a typology of real commodity prices in the long run” van onderzoeker David Jacks. Het gaat om een statistisch onderzoek naar de prijzen van allerlei grondstoffen. Het mooie van dit onderzoek is dat de grondstofprijzen over een hele lange periode zijn geanalyseerd. Voor sommige grondstoffen is die periode maar liefst 150 jaar.

Het idee achter het artikel is dat als je het patroon van sommige grondstofprijzen doortrekt dat we dan nu op een piek zitten. Maar dat blijkt nu juist niet zo duidelijk uit de langjarige koersgrafieken van de verschillende commodities. Bovendien is extrapoleren zowiezo zeer speculatief. Het valt me bovendien op dat short sellers de term vaak in algemene zin gebruiken terwijl de super cycles in het artikel voor elke grondstof anders lijken te liggen.

Ondertussen hebben veel mijnbouwbedrijven lage koerswinstverhoudingen en zijn ze ook in termen van de waarde van hun reserves erg laag gewaardeerd.

Het volgende artikel gaat over de andere beleggingen van David Steinberg.

Koop hier het boek Aandelen selecteren als waardebelegger: succesvol beleggen in ondergewaardeerde aandelen.

One thought on “Deep value en de commodity super cycle

  1. Pingback: Deep value volgens David Steinberg (2) | Blog aandelenselecteren.nl

Comments are closed.