Aegon

Aegon verkoopt voornamelijk levensverzekeringen en soortgelijke producten zoals annuïteiten. Het bedrijf heeft veel last van de lage rentes. Hierdoor is het moeilijk voor het bedrijf om voldoende rendement op de door hun klanten ingelegde premies te halen.

Dit uit zich in het lage rendement op het eigen vermogen maar nog meer in de lage beurskoers. De beurskoers is slechts een derde van de boekwaarde. Mede daarom staat dit bedrijf regelmatig bij waardebeleggers in de belangstelling: zie bijvoorbeeld Bram de Haas op SeekingAlpha.

Het grootste deel van Aegon’s business  komt uit de VS, daarna volgen Nederland en het VK.

Koop hier het boek Aandelen selecteren als waardebelegger: succesvol beleggen in ondergewaardeerde aandelen.

Sommige beleggers denken dat aan bepaalde producten die Aegon in de VS aanbiedt grote verborgen risico’s kleven. Dit zijn de zogenaamde variable annuities, annuïteiten met resultaten die afhangen van een beleggingsrendement dat Aegon voor haar klanten behaald, maar ook met bepaalde garanties zoals een minimum bedrag of inflatiebescherming. Door slim van de polisvoorwaarden gebruik te maken kunnen Amerikaanse polishouders maatschappijen als Aegon verliezen laten lijden, zie ook dit artikel en dit artikel.

Ik heb Bram de Haas gevraagd wat hij van deze risico’s vond. Om zijn antwoord goed te begrijpen noem ik nog In dat Aegon in 2008 van de Nederlandse staat voor 3 miljard euro aan steun heeft gekregen. Dit geld heeft Aegon niet gebruikt en in 2011 terugbetaald.

Bram vond het goed om zijn antwoord in dit stukje te gebruiken. Hieronder eerst mijn vraag en daarna zijn antwoord.

Beste Bram,

Het schijnt dat in de VS verzekeringsmaatschappijen soms inderdaad teveel hebben beloofd, maar hoe zit dat dan precies? En wat betekent de term variable dan? In het Nederlands betekent het vaak dat men alle kanten op kan en dat de consument niks krijgt.

Het jaarverslag van Aegon meldt juist dat ze op zo’n 150 miljard van hun balans geen risico lopen, want op dat gedeelte worden de risico’s gedragen door hun klanten.

Groeten, Ruerd

Koop hier het boek Aandelen selecteren als waardebelegger: succesvol beleggen in ondergewaardeerde aandelen.

Hoi Ruerd, 

Ja dat betekent het in de US ook. Het is een annuity met variabele resultaten maar daar kunnen wel garanties aan geplakt zijn. 

Bijvoorbeeld een minimum bedrag dat ze altijd uitkeren, inflatiebescherming, etc. 

In principe moet een verzekeraar best af en toe een product kunnen aanbieden dat eigenlijk een “loser” voor hun is. Een massale misrekening omdat er bijvoorbeeld een hele snelle verschuiving in levensduur plaats vind kan pijn doen of juist niet als het de verkeerde kant op is. 

Het kan ook dat het “mark to market” accountancy principe af en toe gevaarlijk kan zijn voor de verzekeraar met veel vaste verplichtingen als de markt heel slecht is. 

Over die 150 miljard, voor een deel draagt de klant wel het risico van de reserveringen bij veel variabele annuities maar vaak niet helemaal want het “selling point”van de annuities is natuurlijk vaak juist het afkopen van zekerheid en veiligheid. 

Op Forbes staat een artikel waarin TransAmerica (Aegon) wordt genoemd als een van de verzekeraars die consumenten aanbiedingen doet om van de garanties af te komen.

en hier worden ze ook genoemd als een low cost aanbieder die op het randje opereert:

Het kan wel dat ze een aantal slechte annuities op de boeken hebben maar over het algemeen kunnen ze zoveel kosten inbouwen in deze ingewikkelde producten, de consument nog overtuigen te switchen en hebben ze zo’n informatie edge (bijvoorbeeld als veel adviseurs een product adviseren, maken ze het minder aantrekkelijk) dat ik eigenlijk niet verwacht dat ze snel in de problemen komen. 

Het aanbieden van nieuwe lage kosten producten lijkt ook wel een signaal dat ze geen problemen verwachten. 

Daarbij is de USA natuurlijk hun grootste afzetmarkt en die markt is aardig bijgetrokken wat de risico’s dat hun reserveringen op korte termijn niet voldoende zijn, kleiner maakt. 

Link me vooral wat artikelen waar beargumenteerd wordt dat er een groot blow-up risico is. Ik denk dat het wel meevalt, al zijn ze misschien wel dichtbij geweest maar ze hebben niet voor niks die 3 miljard teruggegeven.

Koop hier het boek Aandelen selecteren als waardebelegger: succesvol beleggen in ondergewaardeerde aandelen.

Onlangs heeft Aegon in Londen een bijeenkomst voor beleggers en analisten gehouden. De eerste presentatie van deze bijeenkomst is uitgeschreven op SeekingAlpha, zie hier. De sheets van deze en de andere presentaties staan op de website van Aegon. Wat kunnen we hiervan opsteken?

De waarde van een bedrijf hangt sterk af van twee dingen: van de verhouding koers/boekwaarde en van het rendement op eigen vermogen. Aegon heeft zelfs voor een levensverzekeraar een bijzonder lage verhouding koers/boekwaarde. Deze lage verhouding wordt echter gecompenseerd wordt door een eveneens laag rendement op het eigen vermogen van 3.6%. Daarbij moeten we er rekening mee houden dat Aegon vorig kwartaal veel verlies leed op een noodzakelijke derivatenpositie. Al met al is Aegon op dit moment maar weinig ondergewaardeerd.

Koop hier het boek Aandelen selecteren als waardebelegger: succesvol beleggen in ondergewaardeerde aandelen.

Nu streeft Aegon er natuurlijk naar om het rendement op het eigen vermogen sterk te verhogen. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen door leningen met de hoogste rentepercentages af te lossen of goedkoper te herfinancieren. Het management noemt hier twee leningen met percentages van 7.25% en 7.5%. Verder kunnen ze nog aan producten optimaliseren, wat run-off business verkopen en zal de rente mogelijk weer omhoog gaan. Ook hebben ze de business in het VK gereorganiseerd. Het management verwacht hiervan de komende jaren de vruchten te kunnen plukken. Al met al verwacht het management over een paar jaar een rendement op het eigen vermogen van minimaal 8%.

Wat betekent dat voor de waarde van de aandelen van Aegon? Als het rendement van Aegon verdubbelt dan zal ook de waarde van Aegon ongeveer verdubbelen. Misschien niet helemaal, want Aegon geeft ook nog nieuwe aandelen uit, waaronder stock dividend en nieuwe aandelen voor de terugkoop van de preferente aandelen van de Vereniging Aegon. Men is van plan om deze aandelen terug te kopen, wat bij een hoger rendement op het eigen vermogen zeker waarde zal creëren. Eerst zien, dan geloven.

Stel dat het rendement op het eigen vermogen inderdaad stijgt en de beurskoers meestijgt. Dan is de recente terugkoop van preferente aandelen voor geld en gewone aandelen voor de Vereniging Aegon veel beter dan voor Aegon N.V. Wat dat betreft is het misschien wel opzettelijk zo geregeld dat de deal afgerond werd voordat de hierboven besproken beleggers- en analistenconferentie werd gehouden.

Koop hier het boek Aandelen selecteren als waardebelegger: succesvol beleggen in ondergewaardeerde aandelen.