Hydratec Industries

De gegevens voor dit artikel komen uit het jaarverslag van Hydratec Industries over 2012.

Hydratec Industries is genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam. Het bedrijf is bij een koers van ongeveer 25 euro ongeveer 30 miljoen waard. Het aantal verhandelbare aandelen is echter klein. De heer E. Ten Cate heeft een belang van bijna 80%, de algemeen directeur heeft 6% en een tweede, meer operationeel gerichte directeur heeft ruim 3%. Een dergelijke eigendomsstructuur zorgt er meestal voor dat het bedrijf meer op de lange termijn gericht is, wat op den duur de resultaten ten goede komt.

Daardoor is het dus moeilijk om in- en uit het aandeel te stappen. Om de handel te vergemakkelijken is er slechts eens per dag een veiling. Op deze veilig wordt één koers bepaald waartegen er vervolgens aandelen worden verhandeld. Niks voor een grote beleggers dus maar een kleine belegger kan met een beetje geluk best duizend aandelen bemachtigen.

Koop hier het boek Aandelen selecteren als waardebelegger: succesvol beleggen in ondergewaardeerde aandelen.

Waarom is dit misschien een goede belegging? Ten eerste is de winst per aandeel de afgelopen jaren door goede overnames flink gegroeid, is de koers/winstverhouding verder vrij laag, en dat geldt ook voor de verhouding koers/boekwaarde. Het bedrijf geeft ten slotte veel dividend, zo’n 40% van de winst na belastingen.

Helaas heeft het bedrijf in zijn huidige omvang en activiteiten weinig historie. Het is dus niet vanzelfsprekend dat de huidige activiteiten goed zullen blijven lopen. Ook is het niet vanzelfsprekend dat men steeds nieuwe goed uitpakkende acquisities zal blijven vinden.

Laten we dus eens kijken hoe het succes van dit bedrijf ontstaan is. Als buitenstaander weet je zoiets natuurlijk nooit zeker. Wat nu volgt zijn voor de hand liggende maar nog wel enigszins speculatieve redeneringen.

Het bedrijf bestaat uit 5 zeer verschillende kleinere ondernemingen. Deze dochterbedrijven opereren voornamelijk in qua groeivooruitzichten gunstige sectoren zoals de voedingsmiddelenindustrie, de verpakkingsindustrie en de farmaceutische industrie. Deze 5 bedrijven opereren zelfstandig, op holdingniveau is er weinig overhead. De overhead die er wel is heeft (waarschijnlijk) te maken met het coachen van het management van de dochterbedrijven en het beoordelen van nieuwe investeringen in de dochterbedrijven. Daarnaast vermoed ik dat het management permanent rondkijkt naar nieuwe acquisities van ondergewaardeerde bedrijven.

Misschien is het nu wel een zeer goed moment om kleine bedrijven over te nemen. Wie kent de verhalen dat er zoveel bedrijven te koop staan? Een hele generatie ondernemers gaat op dit moment met pensioen. Door de economische crisis zijn hun bedrijven nu misschien wel relatief goedkoop. Ook is geld lenen nu goedkoper dan ooit.

Koop hier het boek Aandelen selecteren als waardebelegger: succesvol beleggen in ondergewaardeerde aandelen.

Het lijkt er dus op dat de heer Ten Cate zich met zijn fonds Hydratec deels conformeert aan de beleggingsstijl van Buffett. Net als Buffett neemt hij met Hydratec ondergewaardeerde bedrijven in zijn geheel over en laat ze zelfstandig voortbestaan. Maar daar houdt de gelijkenis niet mee op. Zo hebben sommige dochterbedrijven nog een minderheidsbelang. Ik vermoed dat dit minderheidsbelang in handen is van de oorspronkelijke verkopers, iets wat bij Buffett ook vaak het geval is. Hierdoor neemt de kans op een slechte overname volgens mij af. Hij betaalt het (concern)management verder niet met personeelsopties. Zij krijgen goede salarissen en een mooie variabele beloning. Daar staat dus tegenover dat het management zelf een flink bedrag in het bedrijf heeft zitten. Hij betaalt zichzelf ten slotte als commissaris niet teveel.

Het bedrijf heeft verder de nodige schulden, maar volgens mij niet zoveel dat het een dividendbetaling in de weg staat. Het beleid van Hydratec Industries is om de solvabiliteit boven de 35% te houden. Voor zover de schulden geen vaste rente hebben heeft men de rente met een swap voor een aantal jaren vastgezet. Het uitsluiten van het renterisico pakt in dit geval misschien op de korte termijn verkeerd uit. Op de lange termijn ligt dat vaak anders. Ik beleg in ieder geval liever in bedrijven die schulden met een vaste rente hebben dan in bedrijven met veel schulden met een variabele rente.

Dat Ten Cate grootaandeelhouder is is nog om een andere reden gunstig. Ten Cate is namelijk directeur van de private Bank ten Cate & Cie en commissaris van het industriële bedrijf Koninklijke Ten Cate. Zo iemand zal ongetwijfeld de nodige contacten hebben waardoor Hydratec makkelijker geld kan lenen. Ook ligt het voor de hand dat zo iemand eerder op de hoogte is van potentiële overnamekandidaten.

Tot slot de vooruitzichten voor de korte termijn. Volgens de algemeen directeur is het zo dat de dochterbedrijven bij gelijkblijvende omzet in 2013 iets meer winst zullen maken dan in 2012. Bij de meeste bedrijven is dit precies andersom.

Koop hier het boek Aandelen selecteren als waardebelegger: succesvol beleggen in ondergewaardeerde aandelen.