KPN: leer van je fouten met een terugblik

Veel mensen dachten de afgelopen jaren dat het een goed idee was om in KPN te beleggen omdat KPN veel dividend uitbetaalde ten opzichte van de beurskoers en de totale winst. Zij kwamen bedrogen uit.

Wat is er gebeurd? KPN moest in 2013 onder druk van de banken de dividenduitkering opschorten en een flinke hoeveelheid nieuwe aandelen uitgeven. Voor de bovengenoemde “slachtoffers” van KPN’s slechte kasstroomplanning vroeg ik me af of je deze problemen had kunnen zien aankomen. Ik heb me tot nu toe nooit zo verdiept in dit bedrijf, dus wat hier volgt kun je dus beschouwen als gelul achteraf. Maar misschien is dit gelul wel leerzaam om zoiets in de toekomst te kunnen vermijden.

In het jaarverslag over 2011 kon je al zien dat er veel minder liquide middelen waren dan kortlopende verplichtingen. Er was met name weinig geld in kas. De operationele winst exclusief de betaalde rente was toen nog ongeveer 4 keer deze rente. Dat is op zich vrij solide maar niet solide genoeg in combinatie van minder goede winstvooruitzichten en een slechte kaspositie.

Koop hier het boek Aandelen selecteren als waardebelegger: succesvol beleggen in ondergewaardeerde aandelen.

In het verslag over het eerste halfjaar over 2012 was de kaspositie verder verslechterd. Net als in 2011 was er weer extra geld geleend. Deze keer was dat zo’n 400 miljoen, ongeveer hetzelfde bedrag als over heel 2011. Omdat er in 2011 was bijgeleend waren de rentelasten gestegen. Helaas was de winst gedaald ten opzichte van de winst over het eerste half jaar van 2011. De verhouding operationele winst exclusief rentelasten gedeeld door de rentelasten was daardoor een stuk verslechterd. De kaspositie was opnieuw verslechterd.

Ten slotte was het uitstaande bedrag aan te betalen rekeningen van leveranciers veel groter dan het bedrag dat KPN van zijn klanten ontvangt. Dat doet mij vermoeden dat KPN niet zo makkelijk liquide middelen kan krijgen door langzamer te betalen of rekeningen sneller te innen.

Voor onervaren lezers van financiële bedrijfsgegevens was het misschien moeilijk te voorspellen wanneer KPN in de problemen zou komen. Maar dat er een grote kans was dat die problemen op de korte termijn zouden ontstaan was wel goed te zien. Ook was het goed te zien dat het royale dividend niet lang houdbaar zou zijn.

Voor het management waren de problemen wel te voorzien. De 4G licentie was voor hen immers een geplande uitgave. Men wist natuurlijk niet hoe duur deze licentie zou uitvallen, maar had wel rekening moeten houden met een tegenvaller.

Koop hier het boek Aandelen selecteren als waardebelegger: succesvol beleggen in ondergewaardeerde aandelen.